Incoterms


INCOTERMS este un acronim pentru International Commercial TERMS ceea ce înseamnă Termeni de Comerț Internațional.

În orice contract de vânzare se pune problema stabilirii modalităților de livrare, a transferului riscurilor și a repartizării între vânzător și cumpărător a cheltuielilor aferente transportului mărfurilor (cheltuieli privind asigurarea mărfii, contravaloarea transportului).

Este anevoioasă rezolvarea acestor formalități de fiecare dată prin inserarea în contract a clauzelor detaliate cuprinzând reglementarea tuturor acestor aspecte. De aceea practica a imaginat o metodă de a scurta drumul până la încheierea contractului, recurgând la termeni comerciali ce condensează într-o formă cat mai simplificată posibil, situațiile cele mai uzuale.

Free On Board (FOB)

De exemplu, stipulând simplu intr-un contract că marfa urmează a fi vandută „FOB Hamburg”, părțile au vrut să spună că:

 • vânzatorul trebuie să încarce și să expedieze marfa pana in portul Hamburg
 • să suporte cheltuialile de încărcare
 • să expedieze marfa folosind transportul maritim
 • să suporte riscurile până în momentul îmbarcării

În timp ce cumparatorului ii incumba următoarele obligații:

 • să plătească cheltuielile de navlosire
 • să suporte riscurile din momentul îmbarcării mărfii

Incoterms 2000

 • Grupa E – Vanzatorul pune marfa in propriile depozite la dispozitia cumparatorului:
  • EXW – Ex Works – Franco fabrică (Presupune obligații minime pentru vânzător care trebuie să pună marfa la dispoziția cumpărătorului la sediul său fără a răspunde de încarcarea mărfii în mijlocul de transport al cumpărătorului. Cumpărătorul suportă toate riscurile pe care le comportă preluarea mărfii și transportarea acestora la destinație)
 • Grupa F – Transportul principal nu este platit de catre vanzator, care remite marfa unui transportator desemnat:
  • FCA – Free Carrier – Franco transportator – marfa, dupa ce a fost vanduta este predata de exportator primului caraus, numit de cumparator, la locul convenit. Indicat este sa se stipuleze in contract obligatia vanzatorului de a incarca si stivui marfa in containere in mijlocul de transport pe cheltuiala sa, ramanand in sarcina cumparatorului cheltuielile cu transportul si de descarcare.
  • FAS – Free Along Ship – Franco de-a lungul vasului – se poate utiliza numai in cazul transporturilor maritime si fluviale, cumparatorul angajeaza nava, iar vanzatorul aduce marfa in port si o plaseaza pe chei de-a lungul navei.
  • FOB – Free on Board – Franco la bord – transferul de la vanzator la cumparator al marfii, cheltuielilor, formalitatilor si riscului se face in momentul cand marfa a trecut balustrada (copastia) vasului. (Vânzătorul trebuie să livreze mărfurile unui anumit transportator cu care cumpărătorul are încheiat un contract de transport. Din momentul livrării mărfii, cumpărătorul suportă toate riscurile).
 • Grupa C – Transportul principal este platit de catre vanzator, care suporta cheltuielile dar nu si riscurile pe timpul transportului:
  • CFR – Cost and Freight – Cost și navlu – vanzatorul angajeaza nava, o incarca si o duce in portul de destinatie convenit.
  • CIF – Cost, Insurance, and Freigt – Cost, asigurare și navlu – pe langa CFR vanzatorul are obligatia sa procure pentru cumparator, pe contul acestuia din urma, un contract de asigurare impotriva riscurilor maritime de avariere sau de pierdere a marfii in timpul transportului.
  • CPT – Carriage paid to – Transport plătit până la – vanzatorul plateste transportul pana la destinatie. Conditia poate fi utilizata pentru toate felurile de transport.
  • CIP – Carriage and Insurance paid to – Transport și asigurare plătite până la – pe langa CPT vanzatorul asigura marfa, in numele si pe contul cumparatorului, contra riscurilor minime de avariere si pierdere.
 • Grupa D – Vanzatorul suporta toate cheltuielile si riscurile pentru livrarea marfii la locul de destinatie convenit:
  • DAF – Delivered at Frontier – Franco frontieră – vanzatorul pune marfa la dispozitia cumparatorului la frontiera convenita si indeplineste formalitatile de vamuire la import.
  • DES – Delivered ex Ship – Franco navă nedescărcat (numai pe căi navigabile)- vanzatorul suporta cheltuielile si riscurile aducerii marfii in portul de destinatie, punand-o la dispozitia cumparatorului la bordul navei, nevamuita pentru import.
  • DEQ – Delivered ex Quay – Franco Chei (numai pe căi nevigabile)- pe langa DES, vanzatorul plateste vama in tara cumparatorului.
  • DDU – Delivered Duty Unpaid – Franco destinație nevămuit – vanzatorul nu plateste vama si celelalte taxe din tara cumparatorului.
  • DDP – Delivered Duty Paid – Franco destinație vămuit – vanzatorul plateste toate taxele si riscurile care intervin, ducand marfa la destinatie(maxim de obligații care-i revin vânzătorului).